Firma                O nas              Oferta              Promocje              Kontakt              Kariera

PANEWNIK
PANEWNIK Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe
Elementy prefabrykowane betonowe
WYKONAMY KAŻDY PREFABRYKAT BETONOWY LUB ŻELBETOWY
BEZ WZGLĘDU NA KSZTAŁT I ROZMIAR!

Oferujemy:

Konstrukcyjne prefabrykaty żelbetowe wg indywidualnych projektów.

Elementy ścienne

Elementy stropowe

Elementy inżynieryjne nawierzchni drogowej
    Płyta drogowa typu MEBA
    Płyty chodnikowe
    Obrzeża trawnikowe
    Obrzeża drogowe
    Koryta ściekowe
    Palisady

Elementy do budowy kanałów ściekowych i deszczowych
    Kręgi betonowe
    Płyty pokrywowe z otworem
    Pierścienie dystansowe pod włazy
    Pokrywy włazów kanałowych
    Płyty denne pod studzienki

Elementy kanałów ciepłowniczych

Elementy małej architektury ogrodowej

Prefabrykowane elementy ogrodzeń wg uzgodnien

Nietypowe elementy wg indywidualnych projektów inwestora.
Płyty dachowe korytkowe DK i DKZ ( 150 ÷ 360 cm)

Niewielki ciężar oraz możliwość stosowania w różnych układach konstrukcyjnych umożliwiają powszechne stosowanie płyt w budownictwie tradycyjnym i przemysłowym.

Płyty dachowe korytkowe mogą być stosowane do wykonania przekryć dachowych we wszystkich obiektach budowlanych pod warunkiem zachowania dopuszczalnych wartości obciążeń - 2,64 kN/m2. Minimalna długość oparcia płyt na podporze wynosi 4cm dla DKZ i 5,5cm dla płyt DK.

Mamy w ofercie dwa typy płyt korytkowych:
  płyty korytkowe otwarte DK
  płyty korytkowe zamknięte DKZ

Klasa betonu - C-20/25; Stal - A-0, A-I, A-III ; Klasa odporności ogniowej - 0,25
    
Pobierz pełne informacje o produkcie w formacie PDF: 
Firma                O nas              Oferta              Promocje              Kontakt              Kariera